న్యాయ- అన్యాయాల మీమాంస

Who is ‘Supreme’: “సంగీత జ్ఞానము భక్తి వినా 
సన్మార్గము కలదే మనసా! న్యాయాన్యాయము తెలుసును; జగములు మాయామయమని తెలుసును” నాద బ్రహ్మ త్యాగయ్య గొప్ప కీర్తనతో మొదలు పెట్టినా…ఇది నాదోపాసనకు సంబంధించిన సంగీత, […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com