జంతువులు ఎందుకు మాట్లాడలేవు?

Only People can: మనుషులే ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? జంతువులు, పక్షులు, క్రిమి, కీటకాలు ఎందుకు మాట్లాడలేకపోతున్నాయి? అని శాస్త్రవేత్తలు బుర్రలు బద్దలు కొట్టుకోగా…కొట్టుకోగా… తేలిందేమిటయ్యా అంటే- మనుషుల్లో మాత్రమే “స్వర త్వచం” ఏర్పడిందని. మిగతా […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com