చలి చీమలు కాదు…. చిలీ వీరులు

Student Leaders in Politics: ’బలవంతుడ, నాకేమని పలువురితో నిగ్రహించి పలుకుట మేలా? బలవంతమైన సర్పము చలి చీమల చేత చిక్కి చావదె సుమతీ’ …అదే జరిగింది చిలీ నియంత ఆగస్టా పినోచెట్ విషయంలో. […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com