కాచుకోండి! కరోనా వేవ్ లు ఇంకా చాలా ఉన్నాయట!

నెత్తిన పిడుగు పడ్డట్టు, కాలికింద భూమి నిలువునా చీలినట్లు, కులగిరులు కుంగినట్లు, సప్త సముద్రాలు కట్టగట్టుకుని ఒకేసారి మీదపడ్డట్టు, ప్రకృతి పగబట్టినట్లు… అట్లు…ఇట్లు…ఎట్లయినా అనుకోవచ్చు. కానీ ఈ వార్త పిడుగు నెత్తినే పిడుగు పడ్డట్టు. […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com