ఏది భక్తి? ఏది కాదు?

Superstitions – Impact:  భక్తి వేరు… మూఢ నమ్మకం వేరు. భక్తి ముదిరి మూఢనమ్మకమైతే.. ఆ మూఢభక్తి పర్యవసానాలేవైనాఉండొచ్చు… ఎంతదాకైనా వెళ్లొచ్చు. భక్తంటే ఏ రూపంలోనైనా ఉండొచ్చు. పరమ నాస్తికుడి నుంచీ ఆస్తికుల వరకూ […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com