మనిషి మనిషిని కరిస్తే!

Teeth to bite only……పళ్లున్నది కొరకడానికే. పాల పళ్లు, వాడి పళ్లు, కోర పళ్లు, పై పళ్లు, ముత్యాల్లాంటి పళ్లు, దానిమ్మ గింజల్లాంటి పళ్లు, కట్టుడు పళ్లు, పెట్టుడు పళ్లు…ఏ పళ్లయినా…వాటి పరమ ప్రయోజనం, […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com