ఏంపా! వింటివా?

History Repeats: ఎన్నో ఏళ్ల ఎదురుచూపుల తరువాత ఆ మధ్య హంపీ చూసి వచ్చాను. వారం, పది రోజులు హంపీ వెంటాడింది. చరిత్రలో ఆరేడు వందల ఏళ్ల వెనక్కు వెళ్లిపోయాను. అంతటి వైభవం హంపీది. […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com