వెరైటీ పేర్లు! అనర్థ, వ్యర్థ, శూన్య, కుబుస!

Unique Names For New Born – What’s in a name నాదగ్గరకి ఆతృతగా పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు నాకు తెలిసిన వాడొకడు. “మీరే ఎలాగైనా సాయం చేయాలి. ఎంతోమందిని అడిగాను. ఎవరూ నా […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com