బట్టతలల భవిత ఏమిటి?

Bald Head problems: పద్యం:- “ధర ఖర్వాటుడొకండు సూర్య కర సంతప్త ప్రధానాంగుడైత్వర తోడన్ బరువెత్తి చేరి నిలచెన్ తాళ ద్రుమచ్ఛాయ తచ్ఛిరమున్ తత్ఫల పాత వేగమున విచ్చెన్ శబ్ద యోగంబుగాబొరి దైవోపహతుండు వోవు […]

శుభం పలకరా పెళ్లి కొడకా…అంటే…!

(Be)Foresight: పెళ్లంటే నూరేళ్ల పంట. నిజానికి భాషలో నూరంటే నూరు కాదు. వెయ్యంటే వెయ్యి కాదు. ఎక్కువ అని అర్థం. ఇరవై అయిదేళ్ల వయసులో పెళ్లి చేసుకుని నిండు నూరేళ్లూ బతికినా- ఆ పెళ్లి […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com