తోలు వలిచే టోలు గేట్లు

Toll Fees: హిందూ సనాతన ధర్మం మూల స్తంభం- పునర్జన్మ. ఆ స్తంభంలో సిమెంటు, ఇనుము, ఇసుక, ఇటుక, కంకరలు- పాప పుణ్యాలు. పొరపాటున ఇది ఆధ్యాత్మిక- వేదాంత ప్రస్తావన అనుకుని చదవడం ఆపకండి. […]

ఇచ్చట తోలు ఒలచబడును!

తెలియనిది బ్రహ్మపదార్థం. తెలిసీ తెలియనట్లు ఉంటే అయోమయం. తెలియకపోయినా తెలిసినట్లు ఉంటే అజ్ఞానం. తెలిసినా మౌనంగా ఉంటే సహనం. తెలిసినా నొప్పిని భరిస్తూ ఉండడం కర్తవ్యం. తెలిసినా ఏమీ చేయలేకపోవడం నిస్సహాయత. ఇంకా చాలా […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com