గల్ఫ్ కార్మికులను పట్టించుకోని ‘ప్రవాసి భారతీయ దివస్’

మధ్యప్రదేశ్ లోని ఇండోర్ లో భారత ప్రభుత్వం నిర్వహించనున్న 17వ ‘ప్రవాసి భారతీయ దివస్’ వేడుకల ఎజెండాలో గల్ఫ్ కార్మికుల సమస్యలకు చోటు దక్కలేదు. జనవరి 8 నుంచి 10 వరకు మూడు రోజుల […]