కొత్తావకాయ

Perfect Pickle: బడినుంచి ఇంటికిరాగానే అమ్మని వెతుక్కున్నట్టు అన్నాలకి కూర్చోగానే ఆవకాయ జాడీ ఎక్కడుందో వెతుకుతాయి కళ్లు. వేడివేడిగా కలగూరపప్పు, మువ్వొంకాయ కూర, ముక్కలపులుసూ ఉన్నాసరే, ఆవకాయ కనబడకపోతే ఇళయరాజా పాటలో ఫ్లూటెక్కడా వినబడనట్టు […]

ఓ దోమ కథ

All-out: హైదరాబాద్ లో ఈ మధ్య అందరూ కుక్కల మీద పడ్డారు గానీ, అసలు పడాల్సింది దోమల మీద… ఈ ఏడు నగరంలో దోమలు స్వైర విహారం చేశాయి. అయితే కాస్త మంచి దోమలున్నట్లాయి, […]

పిండం పెట్టక ముందే…

Caste- Character: ‘ఏంటి బాస్? బెల్టా?’ ‘……….’ ‘చెప్పు ఫర్లేదు. ఇక్కడిదేం కొత్తకాదు. అవునా?’ ‘అవునండీ!’ ‘మీ అనాటమీ, బయోకెమిస్ట్రీ, ఫిజియాలజీ హెడ్స్ ముగ్గురూ మీవాళ్లే! ఇక నీకు ఢోకాలేదు, ఫో!’ మెడికల్ కాలేజీలో […]

సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే

He Lives on forever…: ఎవరి రాకతో గళమున పాటల ఏరువాక సాగేనో… ఎవరైతే కాలంమారిందన్నా కళనే నమ్ముకున్నాడో… ఎవరైతే మనం కన్నకలల్ని కళాత్మకంగా మలిచాడో… అతని చిరునామం కాశీనాధుని విశ్వనాథ్! అతని చిరునామా […]